Bekendmakingen

13-06-2024 :
Verlengen beslistermijn / Groenstraat 2, 6067AZ te Linne / Maasgouw / verzonden 30 mei 2024 / het realiseren van een overdekte winkelwagen stalling en reclame

13-06-2024 :
Verleende omgevingsvergunning / Connorstraat 9, 6067 HE te Linne / Maasgouw / verzonden 31 mei 2024 / het realiseren van een aanbouw

13-06-2024 :
Verleende omgevingsvergunning onder voorwaarden / Grotestraat 14, 6067 BR te Linne / Maasgouw / verzonden 5 juni 2024 / het legaliseren van een dakkapel en het renoveren/isoleren van het dak

13-06-2024 :
Aanvraag omgevingsvergunning / Parklaan ongenummerd, 6067 - te Linne/ Maasgouw / ingekomen 3 juni 2024 / het realiseren van 42 appartementen in 2 blokken

13-06-2024 :
Verleende omgevingsvergunning / Grotestraat 14, 6067 BR te Linne / Maasgouw / verzonden 5 juni 2024 / het legaliseren van een dakkapel en het renoveren-isoleren van het dak

07-06-2024 :
Kennisgeving melding omgevingswet

06-06-2024 :
Verleende omgevingsvergunning / Kloosterstraat 7, 6067 BB te Linne / Maasgouw / verzonden 28 mei 2024 / het tijdelijk wijzigen van gebruiksfunctie bijeenkomstfunctie naar sportfunctie

06-06-2024 :
Verleende omgevingsvergunning / Breeweg 25, 6067 CH te Linne / Maasgouw / verzonden 30 mei 2024 / het plaatsen van een carport

06-06-2024 :
Aanvraag omgevingsvergunning / Groenstraat 2, 6067 AZ te Linne / Maasgouw / ingekomen 24 mei 2024 / het plaatsen van een handelsreclame ten behoeve van een geldautomaat

30-05-2024 :
Aanvraag omgevingsvergunning / Campbellstraat 1, 6067 JJ te Linne / Maasgouw / ingekomen 21 mei 2024 / het realiseren van een houten overkapping - tuinhuisje

23-05-2024 :
Verleende omgevingsvergunning / Wilhelminastraat 4, 6067 EX te Linne / Maasgouw / verzonden 14 mei 2024 / het isoleren van het woonhuis

23-05-2024 :
Aanvraag omgevingsvergunning / Marktstraat 26, 6067 BV te Linne / Maasgouw / ingekomen 16 mei 2024 / het plaatsen van een carport.

23-05-2024 :
Aanvraag omgevingsvergunning / Kern Osen nabij Linne / Maasgouw / ingekomen 13 mei 2024 / het realiseren van netaansluiting in zonnepark Osen

23-05-2024 :
Verlengen beslistermijn / Connorstraat 9, 6067 HE te Linne / Maasgouw / verzonden 8 mei 2024 / het realiseren van een aanbouw

16-05-2024 :
Verleende omgevingsvergunning / Parklaan 18, 6067GP te Linne (kavel G13 te Linne Zuidoost) / Maasgouw / verzonden 5 mei 2024 / het wijzigen van een reeds verleende vergunning: positie van een nieuwbouwwoning

16-05-2024 :
Aanvraag omgevingsvergunning / nabij spoorlijn en Rijksweg 10a, 6067 – te Linne / Maasgouw / ingekomen 6 mei 2024 / het bouwen van een antenne opstelpunt mobiele telecommunicatie

13-05-2024 :
Rechtbank Limburg; Faillissementen,surseances en schuldsaneringen

13-05-2024 :
Verkeersbesluit: Intrekken parkeerverbod aan de zijde van huisnummers 1 t/m 33 Linnerweg, Montfort

10-05-2024 :
Verleende loterijvergunning / kern Linne / Maasgouw / verzonden 30 april 2024 / het organiseren en houden van een loterij

10-05-2024 :
Verleende omgevingsvergunning / Oudeweg 80, 6067 CA te Linne / Maasgouw / verzonden 2 mei 2024 / het uitbreiden van een bestaande bedrijfshal

10-05-2024 :
Verleende omgevingsvergunning / Kloosterstraat 7, 6067 BB te Linne / Maasgouw / verzonden 1 mei 2024 / het opstarten van een safehouse

10-05-2024 :
Verleende omgevingsvergunning / Nieuwe Mergelweg 16, 6067 GT te Linne / Maasgouw / verzonden 30 april 2024 / het vervangen van een dakkapel

02-05-2024 :
Verlengen beslistermijn / Grotestraat 14, 6067 BR te Linne / Maasgouw / verzonden 22 april 2024 / het legaliseren van een dakkapel en het renoveren en isoleren van het dak – bouwtechnische activiteit

02-05-2024 :
Verlengen beslistermijn / Grotestraat 14, 6067 BR te Linne / Maasgouw / verzonden 22 april 2024 / het legaliseren van een dakkapel en het renoveren en isoleren van het dak – omgevingsplan activiteit

02-05-2024 :
Ontheffing plaatsen voorwerpen op of aan de weg / Kloosterhof, 6067 – te Linne / Maasgouw / verzonden 19 april 2024 / het tijdelijk plaatsen van opslag- en afvalcontainers alsmede schaft- en sanitaire voorzieningen van 19 april 2024 tot en met 8 mei 2024

02-05-2024 :
Aanvraag omgevingsvergunning / Sportveldstraat, Linnerpark, 6067 – te Linne / Maasgouw / ingekomen 25 april 2024 / het bouwen van 31 woningen

02-05-2024 :
Verleende omgevingsvergunning / Rijksweg 28, 6067 AB te Linne / Maasgouw / verzonden 18 april 2024 / het uitbreiden van het woonhuis

02-05-2024 :
Weigering aanvraag Exploitatievergunning / Bergerweg 1, 6067 NE te Linne / Maasgouw / verzonden 24 april 2024 / het exploiteren van een huisvestingsvoorziening arbeidsmigranten

02-05-2024 :
Terinzagelegging bestemmingsplan ‘Groenstraat ongenummerd’

02-05-2024 :
Weigering aanvraag omgevingsvergunning / Sportveldstraat 8, 6067 JA te Linne / Maasgouw / verzonden 24 april 2024 / het legaliseren van een overkapping met schuur

26-04-2024 :
Koninklijke onderscheidingen

25-04-2024 :
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Linne Zuidoost 2023’ en vastgesteld exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 3e herziening’

25-04-2024 :
Gewijzigde omgevingsvergunning / Schoorweg – Oggstraat, 6067 – te Linne / Maasgouw / verzonden 11 april 2024 / plaatsen van een toegangspoort, steigerblokken en verhuren ligplaatsen kano's.TITEL

25-04-2024 :
Sloopmelding / Weerd 2, 6067 BJ te Linne / Maasgouw / ingekomen 15 april 2024 / het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuur

25-04-2024 :
Sloopmelding / Pattersonstraat 2, 6067 GB te Linne / Maasgouw / ingekomen 18 april 2024 / het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot

25-04-2024 :
Melding evenement / Oeveren 15, 6067 BH te Linne / Maasgouw / verzonden 17 april 2024 / het organiseren en houden van het traditionele Koningsschieten op 7 september 2024 tussen 15.00 uur en 19.00 uur

25-04-2024 :
Melding evenement / Oeveren 15, 6067 BH te Linne / Maasgouw / verzonden 17 april 2024 / het organiseren en houden van het jaarlijkse Dorpsschieten op 29 juni 2024 tussen 15.00 uur en 19.00 uur

18-04-2024 :
Sloopmelding / Industrieweg 2, 6067 AP te Linne / Maasgouw / ingekomen 5 april 2024 / het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een loods

18-04-2024 :
Melding Milieu Belastende Activiteit / Groenstraat 2, 6067 AZ te Linne / Maasgouw / ingekomen 8 april 2024 / het doen van een gebruiksmelding en AIM melding door een supermarkt met betrekking tot een koelinstallatie

18-04-2024 :
Verleende omgevingsvergunning / Oudeweg sectie E nummer 3580, 6067 BV te Linne / Maasgouw / verzonden 10 april 2024 / het plaatsen van een bijgebouw