terug

Terugblik 2023 en vooruitblik...

Werkgroep Leef Linne

Beste mensen in Linne,

Op de valreep van het jaar kijken we kort terug op 2023, waarin we een brandbrief zonden naar de gemeente Maasgouw en aanvullend met 500 inwoners koffie (verkeerd) dronken met de nieuwe burgemeester. Dat was ook nodig omdat 2023 het jaar was waarin onze winkel en de Harmonie sloten. Een en ander heeft weliswaar geleid tot een dialoog met de gemeente, maar helaas nog zonder zichtbaar resultaat.

Er is nog geen doorstart van de winkel. We vinden herhaald dat de gemeente Maasgouw een verplichting heeft om hier actiever naar een oplossing te zoeken. Het gaat over onze eerste levensbehoeften. Het is ronduit bedroevend te horen hoe ouderen naast hun boodschappen de wandeling naar de winkel als ook het praatje in de winkel missen. Zonder supermarkt komt de leefbaarheid ernstig in het geding. De communicatie naar de inwoners van Linne hierover kan wat ons betreft vanuit de gemeente Maasgouw ook beter, maar we begrijpen dat je een broedende kip soms even niet moet storen. Onze hoop op een winkel in Linne is niet vervlogen en we nemen deze mee naar 2024.

Rondom de Harmonie is er ook nog geen positief nieuws te melden. Er is zeer grote waardering voor de vrijwilligers die de grote zaal open weten te houden en die hun nek uitsteken om de Harmoniezaal te behouden voor Linne als gemeenschapshuis. We blijven kritisch de gemeente Maasgouw volgen die nog steeds geen duidelijkheid heeft gegeven, terwijl er nu al diverse verenigingen niet meer terecht kunnen en de tijd snel doortikt naar een definitieve sluiting op 1 april 2024. Inmiddels hebben we vernomen dat Hanssen Dranken wel aangegeven heeft onder welke voorwaarden men wil verkopen. Onze herhaalde oproep aan de gemeente Maasgouw is dan ook om hier kleur te bekennen en onze verenigingen niet in de kou te laten staan. Zonder gemeenschapshuis weinig leefbaarheid. Politieke partijen, gemeenteraad, kom gewoon jullie beloften na die gedaan zijn in de verkiezingsprogramma’s en het coalitieakkoord. Pak nu door!!

Er zijn meer thema’s waar over nagedacht moet worden in Linne. Denk aan de school, woningen, speelvoorzieningen voor de jeugd et cetera. In ons overleg met de gemeente hebben we een idee geopperd hoe betrokken inwoners van Linne hierin het voortouw kunnen nemen. Helaas hebben we daar nog ook nog geen gezamenlijke weg in weten te vinden. Het gaat erom invulling te geven aan burgerparticipatie die nu nog onvoldoende betekenis heeft.

We hebben de burgemeester daarom opnieuw gevraagd na te denken hoe het college in 2024 betekenis wil geven aan burgerparticipatie en hem gevraagd hierover vervolgens te communiceren naar alle inwoners van Linne. Wil het college de kloof tussen burger en gemeente dichten dan zal burgerparticipatie echt anders moeten worden georganiseerd. We hebben daarbij vertrouwen in de nieuwe burgemeester als verbinder. De gemeenteraad en de politieke partijen zijn ook aan zet om hierover na te denken en de ideeën van de burgemeester te steunen.

Onze eerdere brandbrief heeft dus helaas nog niet tot resultaat geleid en veel meer kunnen we op dit moment niet doen. We zijn een kleine groep betrokken mensen, niet gekozen, zonder enig mandaat die ook niet de behoefte hebben om uit te groeien tot een dorpsraad of politieke partij. We houden gewoon van ons dorpje aan de Maas en willen slechts een bijdrage leveren in het belang van leefbaarheid. Daar zijn we niet uniek in. We zijn dan ook vooral trots op de vele vrijwilligers die ons dorp nog steeds heeft en die echt het verschil maken in het kader van leefbaarheid.

Fijne feestdagen en een leefbaar 2024 toegewenst.

Werkgroep Leef Linne


Deel dit bericht: