terug

Update overleg gemeente

Werkgroep Leef Linne

Beste Linnenaren,

Zoals eerder al door ons bericht hebben we een afstemmend gesprek gehad over de samenwerking met de gemeente, waar we positief op terugkijken. We zijn ook blij met de extra capaciteit die vrijgemaakt is om de lijnen over en weer korter te maken.

Op basis van enkele thema’s die nadrukkelijk spelen in Linne werd ons helaas ook duidelijk dat de actualiteit ons deels inhaalt en dat het gezamenlijk optrekken soms best lastig is en ons zelfs in verwarring brengt. In december vindt er daarom een vervolggesprek plaats op ons verzoek om meer helderheid te krijgen over de gezamenlijke visie op leefbaarheid in het algemeen en de invulling van burgerparticipatie daarbij in het bijzonder.

Overigens willen we wederom benadrukken dat het niet om ons gaat, maar om het verbinden van iedereen in Linne die daaraan straks bij wil dragen. Daarvoor moeten volgens ons echter eerst de kaders waaronder burgerparticipatie plaatsvindt glashelder zijn.

Waar we grotere tijdsdruk voelen is bij het behoud van het Harmoniezaal als gemeenschapshuis. We zullen wederom inbrengen dat volgens ons leefbaarheid onlosmakelijk is verbonden met een fysieke plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en dat uiteraard in eigen dorp. Zonder het behoud van een gemeenschapshuis heeft een gesprek over leefbaarheid weinig betekenis. We volgen in die zin nu ook de ontwikkelingen in andere kernen en steunen de inwoners van alle kernen in de gemeente Maasgouw bij het verkrijgen of het behoud van een gemeenschapshuis. We zijn van mening dat elke kern daar recht op heeft.

Indirect doen we hierbij daarom wederom een beroep op de gemeente(raad) van Maasgouw om alles op alles te zetten dat de Harmoniezaal niet verloren gaat voor Linne. Het is onwenselijk te zien dat verenigingen nu nog maar alleen gebruik kunnen maken van de grote zaal i.p.v. het gehele complex. Compliment voor de werkgroep die zich hier over buigt, maar de gemeente(raad) zal zelf ook aan moeten geven wat men wel of niet wil.

Vragen, onduidelijkheden, tips? Mail ze ons.

Werkgroep Leef Linne


Deel dit bericht: