terug

Behoud Linnerveld: Lin waas aug weer dao!

Maandagavond j.l. vergaderde de raadsadviescommissie van Roerdalen in de raadzaal in Sint Odiliënberg. Een van de agendapunten had betrekking op de mogelijke aanleg van een zonneveld van 20 hectare aan de Kleine Bergerweg in Sint Odilienberg.

Op 18 april a.s. moet de gemeenteraad een besluit nemen of men met dit plan verder wil gaan.

Maandagavond konden o.a. mensen van Behoud Linnerveld inspreken in de commissievergadering.

De publieke tribune was goed gevuld met inwoners uit Linne, het Linnerveld , Lerop en Montfort.

Zelfs een drietal krasse tachtigers uit Linne en het Linnerveld had de weg naar de raadzaal gevonden.

Namens Behoud Linnerveld maakten vier mensen gebruik van het spreekrecht. Ook een vertegenwoordiger van Leef Linne benadrukte de landschappelijke en historische waarde van het Linnerveld. Een gebied waar geen zonneveld in thuishoort.

De jongste spreker was Emile Eijssen die met zijn ouders aan de Kleine Bergerweg een gemengd bedrijf exploiteert en door de mogelijke komst van een grootschalig zonneveld van ca 18 voetbalvelden met in totaal 26.000 panelen, naast en tegenover hun bedrijf,  zijn toekomst als bedrijfsopvolger in gevaar ziet komen.

De behandeling van het agendapunt over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen verliep rommelig. De commissieleden hadden maandagmorgen nog aanvullende informatie van de gemeente over dit agendapunt ontvangen en zich dus nauwelijks kunnen voorbereiden.

Vervolgens gaven drie van de vijf raadsfracties aan dat zij van mening waren dat dit agendapunt niet rijp was voor behandeling in de gemeenteraad van 18 april. Twee fracties gaven aan dit wel te willen behandelen in april. Uiteindelijk werd besloten dat het zgn. Presidium, dit zijn de voorzitters van de 5 raadsfracties maar moeten besluiten of dit agendapunt toch in april op de agenda komt.

De kans is groot dat het afgeven van de Verklaring van geen Bedenkingen, die nodig is om een vergunning voor het zonneveld af te geven , toch wordt behandeld op 18 april.

Dus nogmaals noteer deze datum:  donderdag 18 april in de agenda en weer om 19.30 uur in de raadzaal in Berg.

Behoud Linnerveld zal de komende weken de raadsleden nogmaals proberen te overtuigen niet te kiezen voor de Kleine Bergerweg maar voor alternatieve locaties zoals het vml regionale stort en de gronden tussen het stort; de Stationsweg; de autoweg en de Montforterweg.

René Theunissen:  Namens Behoud Linnerveld.
Reageren: behoudlinnerveld@gmail.comDeel dit bericht: