terug

Parochienieuws

Parochiekerk H. Martinus Linne

Pastoor: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
Tel: 468250 b.g.g. in dringende gevallen: Mob: 06-55735772
e-mail: pastoor@rafael-parochie.nl

Op onderstaande site van de Parochiefederatie kunt u wekelijks een uitgebreide Nieuwsbrief lezen: http://rafael-parochie.nl
Kerkbijdrage, misstipendia, giften: Rekeningnummer H. Martinus Linne:
NL30 RABO 0129301388
 


OPGEVEN VAN MISINTENTIES
OPGEVEN VAN MISINTENTIES
Minstens 3 weken van tevoren als volgt opgeven: een briefje met de voornaam en naam voor wie de intentie bestemd is en de datum met €. 30,- (weekend en feestdagen) in envelop inleveren bij: mevrouw G. Schuren (Grotestraat 33) of bij Mw. M. Goossen (Gelreplein 30).


LITURGISCHE KALENDER
Zaterdag 25 mei: H. Drie-eenheid
18.00u: geen H. Mis
Zondag 26 mei: H. Drie-eenheid
10.30u: H. Mis bij het afscheid van pastoor Creemers in de Gertrudiskerk in Maasbracht
Zondag 2 juni: Sacramentsdag
10.00u: H. Mis en processie in Brachterbeek
Zaterdag 8 juni: 10e zondag door het jaar
19.15u: Kerkkoor St. Martinus
Gest Jrd Truus Herfs


PINKSTEREN
Kerstmis wordt nog massaal, maar wel door velen oppervlakkig gevierd. Met Pasen is het aantal mensen dat naar de kerk komt minder, maar de intensiteit groter. Degenen die het vieren, doen dat met meer diepgang. Pinksteren blijft voor veel mensen een vaag en ongrijpbaar feest. Nog niet de helft van de christenen schijnt te weten dat we dan vieren dat de heilige Geest de bange leerlingen verder hielp, en ook ons nú kan bezielen. De heilige Geest maakte dus van dode leerlingen levende getuigen.
Want voordat het Pinksteren werd, zaten de leerlingen stil en bang bij elkaar, achter gesloten deuren, totdat er beweging in kwam. Als door vuur aangestoken gingen ze de straat op en vertelden over Jezus. En iedereen die het hoorde, verstond het.

Maar voor het zover was, zaten ze achter dichte deuren, bang om met hun geloof te koop te lopen. Dat heeft iets weg van onze huidige Kerk. Als we geloven, doen we dat vaak stilletjes: je vertelt het niet verder. Voor veel mensen ligt er een taboe op Kerk en geloven. Wie zegt dat hij of zij vrijwilligerswerk voor de parochie doet, of wie zegt dat hij of zij voor de kerk wil trouwen of zijn kinderen wil laten dopen, wordt vaak lachend gevraagd waarom hij of zij nog zo gek is. Gelovig leven, lid zijn van de Kerk, dat hou je maar liever privé, anders moet je je verdedigen. En dat veelal tegen mensen die afgeven op een Kerk die voor hen al lang niet meer bestaat. En dus hou je je maar stil en gedeisd, net als die eerste leerlingen. Totdat het ging stormen in hun hart, en er een vuurtje ging branden waarmee ze anderen konden aansteken.

Want die Pinkstermorgen durfden ze er weer voor uit te komen. Ze gingen met hun liefde voor Jezus en hun geloof de straat op. Ze hielden zich niet langer stil, en – wonderlijk genoeg (de stad was vol vreemd volk) – iedereen, ongeacht zijn eigen taal, verstond hen! Dat is precies het omgekeerde van indertijd in Babel, waar (tijdens de bouw van een toren die tot in de hemel moest reiken) een grote spraakverwarring ontstond. Begrijpelijk: waar mensen hoog van de toren blazen, komt er altijd, ook nu nog, verdeeldheid, verwarring en ruzie.

Maar met Pinksteren verstaan de mensen elkaar. En waar dat gebeurt, waar mensen elkaar echt verstaan, daar is de heilige Geest aan het werk. De spiritus (in het Latijn), de roeach (in het Hebreeuws), de adem van God in het Nederlands, maakte van de mens, zo zegt het scheppingsverhaal, een levend wezen. Het is diezelfde Adem van God die de mens tot een sociaal wezen maakt. Dat wil zeggen: een mens die een ander mens kan verstaan en beminnen.

Heel vaak kunnen en willen mensen elkaar niet meer verstaan, omdat ze het verleden maar niet kunnen vergeten en niet bereid zijn tot vergeving. En dus zegt Jezus: "Ontvang de heilige Geest. Als je iemands zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en doe je dat niet, dan raken ze niet vergeven." Die woorden zijn niet alleen voor de apostelen of voor de priesters bestemd, maar ze zijn tot ons allen gesproken, tot alle gedoopten. In de kracht van de geest kunnen en moeten wij vrede en verzoening brengen tussen mensen, zodat ze elkaar kunnen verstaan. En wie vertelt dat hij zich daarbij laat inspireren door Jezus en zijn evangelie, hoeft zich daarover niet te schamen. Dat is nergens goed voor!

Pastoor L. Creemers


UITNODIGING
Met Pasen heeft Pastoor Creemers tijdens de H. Missen zijn afscheid als pastoor van de Rafaëlparochie aangekondigd. Na 29 jaar Maasbracht, 25 jaar Stevensweert, 23 jaar Linne en Brachterbeek en 10 jaar Ohé en Laak is voor hem de tijd gekomen om het wat rustiger aan te doen.
Daarom willen wij als kerkbestuur van de Heilige Rafaëlparochie in Maasbracht u van harte uitnodigen voor de plechtige H. Mis bij gelegenheid van het afscheid van pastoor Creemers.
De H. Mis is op zondag 26 mei 2024 om 10.30u in de Gertrudiskerk in Maasbracht.
Aansluitend aan de H. Mis bent u vriendelijk uitgenodigd om de pastoor persoonlijk te danken voor zijn jarenlange inzet in onze parochies, de federatie en sinds kort de nieuwe fusieparochie.
De afscheidsreceptie zal plaatsvinden op zondag 26 mei 2024 om 12.00u in Zalencentrum "de Spil" Suikerdoossingel 55 in Maasbracht.

Graag tot dan,

Kerkbestuur H. Rafaël


GRATIS ABONNEMENT OP DE WEKELIJKSE DIGITALE NIEUWSBRIEF
Wenst u wekelijks de gratis digitale Nieuwsbrief van de Parochiefederatie te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden op dit mailadres: info@rafael-parochie.nl


Deel dit bericht: