terug

Update brandbrief

Werkgroep Leef Linne

Beste Linnenaren,

Eerder hebben we vanuit Leef Linne een brandbrief geschreven naar de gemeente Maasgouw. Parallel daaraan nodigde de burgemeester inwoners uit voor een kop koffie in het kader van zijn kennismaking.

Maar liefst 400-500 inwoners gaven hier gehoor aan en ze ondersteunden daarbij de genoemde thema’s in de brandbrief. Sterker, er kwamen nog meer onderbelichte aandachtsgebieden naar voren.

Deze week hebben we als werkgroep Leef Linne met het voltallige college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Maasgouw over de brandbrief gesproken (zie hieronder het bericht dat we hierover gezamenlijk naar buiten hebben gebracht).

Wat mogen jullie van ons verwachten:
We gaan de verbreding zoeken in Linne waarbij iedereen kan aanhaken;
De relevante thema’s bepalen jullie als inwoners van Linne. Wij willen wel een voorzet doen, maar het gaat er vooral om wat jullie er van vinden.

Volgende week hopen we al in afstemming met de gemeente Maasgouw uit te leggen hoe we dit voor ons zien en zullen we jullie ook vragen daar actief aan bij te dragen. Nog even geduld dus.

We hebben in het gesprek in elk geval wederom hoge prioriteit gevraagd voor twee thema’s

De teugkeer van een supermarkt: We hebben gesproken over wat we zouden kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan een marktconsultatie. Niet wachten tot zich iemand meldt, maar actief partijen benaderen en laten weten welke kans er mogelijk ligt.

Het behoud /realisatie van ons gemeenschapshuis: Gesproken is over de korte, middellange en lange termijn. We hebben er voor gepleit dat de gemeente het moment nu niet voorbij moet laten gaan om een positie te kunnen verwerven rondom de Harmoniezaal. Als men nu niet doorpakt en er voor zorgt dat we ons gemeenschapshuis behouden dan verliezen we snel nog meer dan wat we al kwijt zijn geraakt. Dat mag wat ons betreft niet gebeuren.

Dank aan iedereen die heeft laten weten een steentje bij te willen dragen. We hopen volgende week ook aan te kunnen geven waar je je kunt melden om je vervolgbijdrage te leveren.

Ook dank aan die politieke partijen die steun hebben toegezegd om diverse thema’s ook op de agenda te krijgen en uit te voeren.

Eigenlijk zou de gehele gemeenteraad eens in Linne op locatie moeten vergaderen.

Afijn, stap voor stap.

We laten snel weer van ons horen.

Werkgroep Leef Linne.

Lees het artikel omtrent het overleg


Deel dit bericht: